ปัจจุบันบริการ CAT CA ให้บริการออกใบรับรองฯ ระยะเวลา ๑ ปี สามารถขอใช้บริการได้ถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ เท่านั้น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


***************************************ประกาศ NT CA

เรื่องแจ้งกำหนดการปิดให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แพ็กเกจ CAT CA


เพื่อให้การให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) เป็นมาตรฐานเดียวกัน
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้ปรับปรุงการให้บริการ CA เหลือเพียง แพ็กเกจ TOT CA
โดย แพ็กเกจ CAT CA เดิม มีกำหนดจะปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเดิมที่ใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แพ็กเกจ CAT CA ของ บมจ.โทคมนาคมแห่งชาติ
สามารถขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แพ็กเกจ TOT CA แทน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ทุกแห่ง
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ntca.ntplc.co.th ติดต่อ Call Center ๐๒-๕๗๔-๘๙๑๒